Gepubliceerd op 30-09-21

Gezocht: nieuwe leden voor onze cliëntenraad

De cliëntenraad van Jeugdbescherming Regio Amsterdam is op zoek naar vier nieuwe leden:

De cliëntenraad denkt mee, praat mee en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over zaken die voor cliënten van belang zijn. De cliëntenraad bestaat uit jongeren, ouders en verzorgers die zelf cliënt zijn of waren bij Jeugdbescherming en die vanuit hun ervaringen advies geven over wat er beter kan. Ook werken de cliëntenraad en Jeugdbescherming samen om de hulp te verbeteren en de betrokkenheid van cliënten te vergrotenDe cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de directie van Jeugdbescherming.

Wat ga je doen?

De cliëntenraad bestaat nu uit 2 leden, beiden met ervaring met jeugdzorg vanuit het perspectief als jongere. Wij streven ernaar om als cliëntenraad een goede afspiegeling te geven van de cliënten van Bureau Jeugdzorg, daarom streven we ernaar de cliëntenraad weer uit zowel jongeren als ouders/verzorgers te laten bestaan. Het tijdsbeslag is gemiddeld 6-10 uur per maand. Er wordt gemiddeld 1 keer per maand vergaderd, afwisselend met en zonder raad van bestuur.

Activiteiten zijn onder andere:

  • minimaal twee vergaderingen met de bestuurder per jaar
  • themabijeenkomsten op verzoek van de cliëntenraad
  • bijeenkomsten tussen medewerkers en cliënten
  • (ad-hoc) overleggen op basis van actuele gebeurtenissen en incidenten
  • raadplegen van de cliëntenraad bij (inhoudelijke) vraagstukken
  • overleg over regionale vraagstukken.

Wie zoeken wij?

De cliëntenraad is op zoek naar mensen die affiniteit en ervaring hebben met jeugdzorg, en mee willen denken over een betere Jeugdbescherming. We zoeken iemand die het leuk vindt om hier samen over te denken en enthousiast is. Het is belangrijk hierbij om het onderscheid te maken tussen persoonlijk belang en het bredere cliëntenbelang: als cliëntenraad zetten wij ons in voor een verbetering van Jeugdzorg in het algemeen. Tot slot vinden we het belangrijk dat je communicatief en sociaal vaardig bent.

De organisatie

Jeugdbescherming is een gecertificeerde jeugdzorginstelling die bijdraagt aan de bescherming en veilige ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben recht op een goede opvoeding, zodat zij veilig kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. Wij brengen kinderen blijvend op de veiligheidsnorm. We werken daarbij samen met de gezinnen en met onze vele samenwerkingspartners. Bij ons werk staat het belang van het kind voorop én streven wij er altijd naar het gezin zoveel mogelijk intact en in zijn waarde te laten.

Jeugdbescherming is een organisatie met zo’n 450 medewerkers en een budget van ruim 35 miljoen. Jeugdbescherming is actief in de gemeenten uit de regio’s Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer en Zaanstreek-Waterland. Sinds 2016 werken we ook in de West-Friese gemeenten, regio Alkmaar, regio Eindhoven en Arnhem. Jaarlijks begeleidt Jeugdbescherming zo’n 3.200 gezinnen.

Enthousiast?

We vinden het leuk om in je sollicitatiebrief te lezen wat jou drijfveren zijn. Neem contact op met ons via clientenraad@jeugdbescherming.nl. Ook voor vragen of voor meer informatie kun je bij ons terecht!