Terug

Gemeenten

Alle kinderen in Nederland hebben het recht op een veilige opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij.

Alle kinderen in Nederland hebben het recht op een veilige opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige volwassenen die volwaardig meedoen in de maatschappij. In de kwetsbare gezinnen waarbij Jeugdbescherming Regio Amsterdam betrokken is, zijn kinderen onveilig. Veel van hun ouders worden belemmerd in hun opvoedrol door persoonlijke problemen zoals verslaving of een psychische aandoening. Het lukt hen vaak niet de situatie te veranderen.

De persoonlijke problemen die zij hebben worden vaak van generatie op generatie overgedragen. We hebben elkaar nodig om het verschil te maken voor deze gezinnen. Daarom willen we al in een vroeg stadium samen met gemeenten en onze netwerkpartners naast deze ouders gaan staan en doen wat nodig is. Samen de veiligheid weer terugbrengen in huis en ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet. Voor kinderen en ouders.

Gecertificeerde instelling

We zijn een gecertificeerde instelling voor de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Wij werken met gezinnen in het kader van preventieve jeugdbescherming en met gezinnen met een justitiële kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel. Bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam werken ruim 450 deskundige medewerkers. Jaarlijks worden zo’n 2.000 gezinnen begeleid in de gemeenten in de volgende regio’s:

In al onze regio’s lopen programma’s en projecten die de samenwerking tussen partners verbetert en waarmee we werken aan een nieuwe toekomst voor het stelsel. Onze cliënten hebben daarin een belangrijke stem. Medezeggenschap krijgt veel ruimte in onze organisatie en we betrekken ervaringsdeskundigen, cliëntenraad en jongerenraad bij nieuw beleid en belangrijke besluiten.

Behalve met de lokale teams werken we ook veel samen met het netwerk van het gezin, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie, zorgaanbieders, GGZ-instellingen, huisartsen, vrijwilligersorganisaties en het onderwijs.

Meer informatie over onze werkwijze

Lees de verhalen van onze partners, professionals en cliënten in Openhartig.

Openhartig

 

In gesprek?

We bespreken graag hoe we kunnen samenwerken met uw gemeente en de professionals in de wijk. Ook kunnen wij een op maat gemaakt werkbezoek organiseren. Neem contact op met een van onze accountmanagers via bestuurssecretariaat@jeugdbescherming.nl of bel 06-13511282.

Sluiten

Solliciteren op Gemeenten

Sollicitatie