Onze werkwijze

FFP training voor professionals

Om ISC goed aan te leren bij de gezinsmanagers is een intensieve training en wekelijkse reflectie noodzakelijk. De volledige training bestaat uit vijf blokken van twee dagen intensieve training gespreid over ruim een jaar. Dit wordt aangevuld met wekelijkse supervisie, tijdens en ook ná de training voor het hele team.

FFP leren: Intensieve training en wekelijkse reflectie

In de uitvoering van de methodiek staan de veiligheid van de kinderen en de samenwerking met alle gezinsleden voorop. Tijdens de begeleiding door een vaste gezinsmanager ontwikkelt het gezin samen met hun eigen netwerk een positief gevoel van controle over haar mogelijkheden en krachten. Hierbij leert het gezin realistisch te zijn ten aanzien van de huidige én toekomstige problemen en ontwikkelen de gezinsleden samen met hun vaste gezinsmanager een eigen plan waar ze zelf achter staan. Daardoor zijn ze uiteindelijk in staat om wat ze geleerd hebben in nieuwe situaties toe te passen. Door deze “cognitieve herstructurering” wordt de veiligheid van alle kinderen in het gezin blijvend verbeterd.

Om ISC goed aan te leren bij de gezinsmanagers is een intensieve training en wekelijkse reflectie noodzakelijk. De volledige training bestaat uit vijf blokken van twee dagen intensieve training gespreid over ruim een jaar. Dit wordt aangevuld met wekelijkse supervisie, tijdens en ook ná de training voor het hele team. Binnen de supervisie staat steeds het gedrag van de gezinsmanager tijdens diens uitvoering van ISC/FFP centraal. Dat betekent dat er steeds feedback is op hoe de gezinsmanager de gezinsgesprekken voert en wat deze opleveren. Door systematische feedback en het schrijven van korte gespreksverslagen krijgt de medewerker inzicht in hoe diens handelen het proces van het gezin beïnvloedt en hoe deze het gezin verder kan helpen. Zo worden de technieken grondig geïnternaliseerd en is de gezinsmanager in staat ze op het juiste moment toe te passen in de meest uiteenlopende situaties. De gedragsdeskundige van het team coacht op het veiligheidsdenken en het bijbehorende instrumentarium. Het resultaat van dit alles zijn duidelijke resultaten in de vorm van: veiligheid van het kind en de ontwikkeling van het gezin(systeem) om deze veiligheid te kunnen borgen.

Opleiding en intervisie: blijvend leren en reflecteren

Het in de praktijk brengen van ISC vraagt een flinke investering en is met voldoende oefening goed aan te leren. De borging van de methodiek vindt plaats doordat de gezinsmanagers in hun wekelijkse casuïstiekoverleg reflecteren op hun gedrag in de gesprekken met gezinnen vanuit de ISC/FFP methodiek én daar samen met het team steeds lering uit trekken. Hoe is de ontmoeting met het gezin verlopen en hoe kan ik het een volgende keer nog wat beter doen? Deze bijeenkomsten worden begeleid door een ISC/FFP-supervisor die zelf ook als gezinsmanager werkzaam is. Deze is in staat om (zelf)reflectie op gang te brengen en inhoudelijke ondersteuning te bieden op de methodiek. Zo ontstaat binnen het team een cultuur van blijvend leren en vragen stellen.

Sluiten

Solliciteren op FFP training voor professionals

Sollicitatie