Gepubliceerd op 05-10-18

Diepgaande verandering jeugdzorgpraktijk noodzakelijk voor veiligheid kinderen

Op 10 oktober a.s. promoveert Nienke van Veelen, adviseur en onderzoeker bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, met haar proefschrift ‘Embedding child- and family-centred care in child welfare practice’. Het proefschrift gaat over de transformatie van het Nederlandse jeugdzorgstelsel, de ontwikkeling en implementatie van methoden voor kinder- en gezinsgerichte zorg en de consequenties voor organisaties en professionals in het jeugdzorgveld. Conclusie is dat diepgaande veranderingen in de jeugdzorgpraktijk noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat kinderen veilig opgroeien. Nieuwe strategieën ter versterking en ondersteuning van leren en reflecteren onmisbaar zijn om die verandering te realiseren.