Gepubliceerd op 16-12-16

Decembernummer Jeugd en Co over stapeling toezichthouders

voorkant_dec2016_jeugdencoOp donderdag 15 december is het decembernummer van Jeugd en Co verschenen met daarin onder andere een artikel van Jeugdbescherming over de stapeling van toezichthouders. Jeugdbescherming heeft hierover al eerder dit jaar een brandbrief gestuurd naar het ministerie van VWS en is daarover in gesprek. Talloze instanties vragen hulpverleners om verantwoording af te leggen. Toezicht houden staat niet ter discussie; de opeenstapeling van controles leidt echter af van de kern van jeugdbescherming, namelijk het zorgen dat kinderen veilig zijn. Wij bepleiten een alternatieve inrichting van het toezicht.

Lees hier het artikel (pag.28/29).