Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

De externe klachtencommissie

Komt u er uit met een gesprek met Jeugdbescherming, dan kunt u bij de externe klachtencommissie van Jeugdbescherming een officiële klacht indienen. De klachtencommissie behandelt uw klacht op een onpartijdige en onafhankelijke manier. In de commissie zitten personen die niet bij Jeugdbescherming werken.

Waarover kunt u klagen bij de klachtencommissie?

U kunt een klacht indienen als u van mening bent dat:

  • er een fout door Jeugdbescherming is gemaakt;
  • een medewerker van Jeugdbescherming zich onjuist heeft gedragen tegenover
    u.

Waarover kunt u niet klagen bij de klachtencommissie?

U kunt niet terecht bij de klachtencommissie over bijvoorbeeld:

  • het krijgen van een nieuwe gezinsmanager;
  • uitbreiding van de omgangsregeling.

Over deze vragen kan de klachtencommissie zich niet uitspreken. U kunt hierover contact opnemen met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende.

 

U kunt ook niet terecht bij de klachtencommissie over bijvoorbeeld:

  • een verlenging/opheffing van een ondertoezichtstelling (OTS) of uithuisplaatsing (UHP).

Over deze vragen kan alleen de rechtbank een uitspraak doen. Bespreek de mogelijkheden met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende.

Wat doet de externe klachtencommissie?

De klachtencommissie behandelt uw klacht op een onpartijdige en onafhankelijke manier. In de commissie zitten personen die niet bij Jeugdbescherming werken. Wij sturen u een bevestiging als wij uw klacht hebben ontvangen. De medewerker over wie u klaagt en zijn/haar leidinggevende ontvangen een kopie van uw klacht. Maximaal één jaar na de gebeurtenis waar de klacht over gaat, moet de klachtencommissie uw klacht ontvangen hebben. U kunt geen klacht indienen over een gebeurtenis waarover deze commissie al eerder uitspraak heeft gedaan.

De hoorzitting

Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting. U krijgt daarover bericht. En een schriftelijke reactie van Jeugdbescherming op uw klacht. Bij de hoorzitting zijn naast u en deze commissie ook de medewerker en een leidinggevende aanwezig. U kunt tijdens de hoorzitting uw klacht mondeling toelichten. De medewerker mag daarop reageren. Na de hoorzitting overlegt de commissie of uw klacht gegrond of ongegrond is en doet een uitspraak. Zodra de uitspraak er is, stuurt de commissie die toe aan alle betrokkenen.

 

Wat gebeurt er na de uitspraak?

Na de uitspraak krijgt u een schriftelijke reactie van het bestuur van Jeugdbescherming op de uitspraak (uiterlijk vier weken nadat u de uitspraak ontvangen heeft). Het bestuur geeft in dat bericht aan of Jeugdbescherming het eens is met de uitspraak van de klachtencommissie. Soms doet de commissie ook aanbevelingen in de uitspraak aan Jeugdbescherming. In de reactie van het bestuur wordt dan aangegeven of de aanbevelingen overgenomen worden. De gehele procedure duurt ongeveer zes maanden.

Niet tevreden?

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de externe klachtencommissie of de reactie die het bestuur van Jeugdbescherming hierop geeft, kunt u contact opnemen met:

De Kinderombudsman Amsterdam Annemarie Tuzgöl-Broekhoven. Samen met haar team helpt ze kinderen, jongeren, ouders, verzorgers en professionals die vastlopen bij de gemeente, of problemen hebben met jeugdzorg of op school. Als kind heb je kinderrechten. De kinderombudsman wil ervoor zorgen dat die worden nageleefd en dat volwassenen jou serieus nemen. Je kunt de Kinderombudsman bereiken op: 06 38 60 91 03 Voor meer informatie klik hier.

Nationale Ombudsman – 0800 335 55 55 (gratis) (als u in een andere gemeente woont dan hierboven vermeld). De ombudsman kan uw klacht opnieuw bekijken en eventueel een onderzoek instellen.

Externe klachtencommissie

Jaarverslagen van de klachtencommissie

Ieder jaar schrijft de externe klachtencommissie een verslag over het aantal klachten dat jeugdbescherming heeft gekregen en waar de klachten over gaan. De jaarverslagen kunt u hier lezen.

Sluiten

Solliciteren op De externe klachtencommissie

Sollicitatie