Gepubliceerd op 05-12-22

De kracht van samenwerken met gezinnen

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat Waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdzorgaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

Medezeggenschap kinderen, jongeren en ouders versterken

In het voorjaar van 2022 startte Jeugdbescherming Regio Amsterdam een traject om de medezeggenschap van kinderen, jongeren en ouders te versterken.
In een situatie waar zorg opgelegd wordt is dat niet eenvoudig en tegelijkertijd juíst dan hard nodig, zo vertelt Eric Heusinkveld, (voormalig) teammanager bij Jeugdbescherming regio Amsterdam: “We zitten in een spagaat; als je te maken krijgt met jeugdbescherming dan krijg je hulp opgelegd. Daar móet je mee aan de gang. Je moet een resultaat halen. Maar dat haal je alleen maar door samen te werken. Daardoor zit er een ongelijkheid in vanaf het begin. Die moeten we overbruggen, anders dan dat we nu doen.“

Vader en teammanager in podcast

In deze podcast vertellen Eric en Densel, een vader die met zijn kind te maken heeft met jeugdbescherming, hoe zij de ondersteuning door LOC hebben ervaren en wat dit voor hem betekende. Densel: “Het waren drie heel waardevolle bijeenkomsten. En hét moment dat ik me gehoord en gesteund voelde. Dat was helend. Ik pleit voor meer van dit soort gesprekken.”

En over de crisis in de jeugdbescherming zegt Eric: “We moeten het nu anders doen. Hoe? Daarvoor moeten we in gesprek met gezinnen. Zij weten echt wel waar het over gaat.”

U kunt hier naar de podcast luisteren.

(bron: LOC)