Gepubliceerd op 24-03-20

Coronavirus: update maatregelen Jeugdbescherming

Gisteren zijn in Nederland nog meer ingrijpende maatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook Jeugdbescherming regio Amsterdam neemt deze adviezen van het kabinet ter harte om te voorkomen we voor elkaar en onze cliënten een risicofactor worden en/of bijdragen aan de verdere verspreiding van het virus.

Jeugdbescherming heeft het standpunt dat contact tussen kinderen en het eigen netwerk zoveel mogelijk gecontinueerd moet worden. Bij ieder kind zal een gezamenlijke afweging tussen netwerk, jeugdbeschermer en zorgaanbieder gemaakt worden. We hebben daarbij gezocht naar maatregelen om zo goed mogelijk bereikbaar te blijven voor onze cliënten.

Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk ons werk -Ieder kind veilig- blijven voortzetten. Alleen de vorm waarin we dat doen is tijdelijk anders.

Onze maatregelen
Dit zijn onze maatregelen tot 28 april:

  1. Bij voorkeur wordt het contact vormgegeven via telefoon of digitale middelen.
  2. Als er een doorslaggevende reden is voor fysiek contact, maken we een inschatting op veiligheid van het contact tussen jeugdbeschermer, het gezin en de zorgaanbieder. Het gaat hierbij ook om het veilig vormgeven van contact met de minste besmettingsrisico’s.
  3. Als het voor de veiligheid absoluut noodzakelijk is, kan fysiek contact vormgegeven worden, maar dan ‘op maat’ en alleen als is geconstateerd dat er van beide kanten geen gezondheidsklachten (neusverkoudheid, hoesten of koorts) zijn, zoals vermeld door het RIVM.

Deze maatregelen gelden voor:

  • Gesprekken met cliënten – die op kantoor plaatsvinden;
  • Huisbezoeken aan gezinnen;
  • Gesprekken met cliënten en medewerkers van andere instanties.

Bereikbaarheid
We blijven goed bereikbaar voor al onze cliënten via je eigen gezinsmanager, ons centrale nummer 020 487 82 22 of via spoedvraag@jeugdbescherming.nl

Tot slot
We volgen het coronanieuws op de voet. Mocht het nodig zijn om de maatregelen weer aan te passen, dan vermelden wij het op deze webpagina.

Op de website van het RIVM staat meest actuele informatie over het coronavirus.