Gepubliceerd op 29-01-20

Coalitie naar Thuis: “Zo thuis mogelijk voor kinderen betekent maatwerk leveren”

De aanleiding was de film Alicia in 2018. Er ontstond een discussie of het uithuisplaatsen van kinderen wel helpend is om ze veilig te laten opgroeien en daarmee in het belang van de kinderen. Ook het landelijke programma Zorg voor de Jeugd van VWS sloot hierop aan. “We willen kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, en doorplaatsen tegengaan”, verwoordt Silvana Bos van Jeugdbescherming Amsterdam. Samen met Gerdien Kalma van Spirit is zij projectleider van Coalitie naar Thuis in de regio West.

Stop de carrousel

Het manifest Stop de Carrousel ondertekend door Jeugdzorg Nederland, Raad voor de Kinderbescherming, Nederlands Jeugdinstituut, en VNG stelt tot doel om het doorplaatsen van kinderen te voorkomen. Dit leidde ertoe dat Coalitie naar Thuis in het leven werd geroepen. Het beperken van onnodige overplaatsingen door het bieden van maatwerk, om zo voor een duurzame oplossing om kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Jeugdzorginstellingen in vier regio’s committeerden zich in het voorjaar van 2019 aan de ambitie om voor een groep kinderen te werken aan een ‘zo thuis mogelijke’ situatie tot volwassenheid.

Geen passend aanbod

“Soms is het thuis zo onveilig dat kinderen tijdelijk of voor langere tijd ergens anders wonen. Helaas zien we dan ook dat we niet alle kinderen de nodige stabiliteit en veiligheid kunnen bieden in een plaatsing. Passend aanbod is er vaak niet. Met de Coalitie zoeken we naar zo thuis mogelijk voor het kind.”

Plaatsing is niet zaligmakend

Om welke jongeren gaat het? “Coalitie naar Thuis kijkt nu naar jongeren die niet meer thuis wonen, en vaak al meerdere keren in (gesloten) instellingen geplaatst zijn. In Amsterdam richten we ons op jongeren die in de Koppeling zitten of hebben gezeten. We hebben geen goed antwoord voor deze jongeren, waardoor zij vaak weer gesloten geplaatst worden. We weten heel goed dat gesloten niet zaligmakend is. Voor een kind is het sowieso vele malen beter om op 1 plek te blijven.”, aldus Silvana
“Wij willen de vicieuze cirkel van doorplaatsingen doorbreken”. Wat houdt dat in? “We kunnen alleen een doorbraak creëren door het dieper ingaan op wat er aan de hand is, wat voor oplossingen op langer termijn nodig zijn om deze jongere zo thuis mogelijk te laten opgroeien terwijl zijn of haar veiligheid niet in het gedrang komt.” De oplossingen zitten in het met elkaar, over instellingen heen, en mét instellingen en ouders out-of-the-box te denken. Het probleem ligt vaak namelijk in een gezin, maar vaak ligt daar ook de oplossing.”

Paardenfluisteraar

Een mooi voorbeeld is de casus die bij Coalitie naar Thuis ‘Het Verzorgpaard’ wordt genoemd. “We hadden geen antwoord op de problemen met een meisje dat in en uit De Koppeling verblijft. We zien dat een gesloten instelling haar geen goed doet en dat de ouders hulp nodig hebben.” Wat hebben ze bedacht? “Kijkend vanuit alle betrokkenen hebben we ons echt ingeleefd in het meisje. Haar perspectief meegenomen. Uiteindelijk zagen we dat de enige ingang bij dit meisje paarden zijn. We hebben nu een paardenfluisteraar gevonden waarmee ze wel wil praten, en ze heeft een lease contract gekregen voor een paard. Vader krijgt binnenkort met zijn dochter een ‘kangoeroe’-woning waar hij 24/7 door hulpverleners in de aanleunende woning geholpen kan worden.”

Hoofd te vol

Net zoals de volwassen GGZ is de gemeente is ook aangehaakt. Dat is onontbeerlijk, voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een passende woning. De cijfers onderbouwen hun belangrijke bijdrage aan de oplossing. “Bij ruim 70 procent van de ouders die bij Jeugdbescherming worden aangemeld, is sprake van psychiatrische problematiek. En vaak ook nog van andere factoren zoals armoede, schulden en verslaving, Die zorgen er ook voor dat ouders vaak niet toekomen aan hun opvoedtaken.”
Silvana afsluitend: “We willen graag 10 gezinnen volgens de werkmethode van Coalitie naar Thuis ondersteunen, zodat we patronen gaan zien waarvan we kunnen leren, en de kennis van alle organisaties inzetten.”


Op 30 januari vindt de inspiratiebijeenkomst Jij voor de Jeugd plaats in Pakhuis De Zwijger, speciaal bedoeld voor jeugdprofessionals. Deze dag staat in het teken van inspiratie, kennis maken nieuwe werkwijzen, nieuwe inzichten en hoe je anders met ouders en jongeren kunt samenwerken. De workshop Coalitie naar Thuis vindt die dag twee keer plaats, en Silvana Bos geeft deze workshop samen met Gerdien Kalma en Marjan Meijer van Spirit.