Gepubliceerd op 05-11-15

Cliëntenraad Jeugdbescherming Regio Amsterdam neemt deel aan bijeenkomst: Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

Op dinsdag 3 november jl. nam onze cliëntenraad deel aan een bijeenkomst over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Het onderwerp van de bijeenkomst was: samen bespreken wat cliëntenraden voor ouders, kinderen, jongeren én professionals kunnen betekenen. De bijeenkomst was voor cliëntenorganisaties en andere vertegenwoordigers van cliënten.

Op dezelfde dag kregen we nog bericht van onze cliëntenraadsleden dat ze het een zeer interessante bijeenkomst vonden. Een goed initiatief van het NJI en samenwerkende partners!

Richtlijnen

Bent u cliënt (geweest) bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam en wilt u meepraten in de cliëntenraad over zaken die voor cliënten van belang zijn? Wees welkom!