Gepubliceerd op 01-01-70

CBS publiceert cijfers over jeugdbeschermingsmaatregelen

CBS_logo_RGB
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat er eind 2015 minder jongeren onder toezicht stonden en meer onder voogdij; er waren 31 duizend jongeren deels aan het ouderlijk gezag onttrokken door ondertoezichtstelling of voogdij. Het CBS constateert dat de zwaardere jeugdbeschermingsmaatregel voogdij minder voorkomt dan ondertoezichtstelling, maar dat de aantallen wel jaarlijks toenemen. Voorts zegt het CBS dat de jeugdbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling de laatste jaren steeds minder wordt toegepast.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam herkent deze terugloop in ondertoezichtstellingen, en heeft hier met haar methodiek een aandeel in. Gezinsgericht werken werkt namelijk beter als het gezin achter de hulp staat en niet pas als er een jeugdbeschermingsmaatregel is opgelegd. Wanneer er dan toch een beschermingsmaatregel moet worden opgelegd, pleitte onze bestuurder Claire Vlug in het radioprogramma Kwesties dat deze in sommige gevallen zou moeten gelden voor de ouders en niet voor de kinderen: “het is nu tijd dat niet kinderen maar de ouders onder toezicht gesteld moeten worden bij vechtscheidingen”.

Lees hier meer over de cijfers van het CBS.