Gepubliceerd op 19-05-17

BRILjante samenwerking aanpak mensenhandel en slachtoffers loverboys

Om de informatie uitwisseling tussen straf- en zorgorganisaties te vergemakkelijken over daders en slachtoffers van loverboys, tekenden donderdag 18 mei acht partijen het convenant ‘Convenant Casuïstiekoverleg Mensenhandel 18-/18+’.  Sigrid van de Poel, bestuurder Jeugdbescherming Regio Amsterdam, bekrachtigde namens onze organisatie hiermee de gezamenlijke aanpak van mensenhandel/loverboyproblematiek met Spirit/De Koppeling, de politie eenheid Amsterdam, Altra, Arkin, HVO-Querido, MEE Amstel en Zaan en William Schrikker Stichting.

Met het convenant organiseren en continueren we alle acht de hulpverlening aan de slachtoffers en nemen we verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen omtrent mensenhandel, uitbuiting en misbruik van minderjarigen en jongvolwassenen in de regio Amsterdam.

Wethouder Simone Kukenheim (Onderwijs, Jeugd & Diversiteit) leidde de ondertekening in. Ze benadrukte in haar speech dat ‘de problematiek van de slachtoffers haar en burgemeester Van der Laan aan het hart gaan en zij belang hechten aan het verder versterken van de aanpak van deze verderfelijke vorm van mensenhandel’. Zij, en wij als ondertekende partijen, zien graag dat meer straf- en zorgorganisaties, maar ook onderwijsinstellingen zich aansluiten.

De bril op

De ondertekening gebeurde tijdens de conferentie ‘Een BRILjante samenwerking – een blik op een zorgvuldige werkwijze voor minderjarige slachtoffers van mensenhandel/loverboyproblematiek’. De bijeenkomst, georganiseerd door Jeugdbescherming en Spirit, vond plaats in De Koppeling te Amsterdam Zuidoost, de JeugdzorgPlus instelling van Spirit waar ook loverboyslachtoffers en daders worden behandeld.

De hele conferentie, die door zo’n zestig speciaal uitgenodigde professionals uit de jeugdzorg, politie, justitie en gemeenten te Amsterdam e.o. werd bezocht, had mede tot doel om met elkaar een andere bril op te zetten en daardoor eerder te herkennen wanneer jonge meisjes slachtoffer dreigen te worden van loverboys.

Mirte Forrer (gedragswetenschapper/orthopedagoog-generalist bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam) en Floor ’t Sas (behandelcoördinator/GZ-psycholoog bij De Koppeling) gingen in op de aanleiding van de aanpak voor mensenhandel/ loverboyproblematiek en presenteerden aan de hand van een voorbeeldcasus hoe de ketenaanpak met de samenwerkende organisaties praktisch in zijn werk gaat. Duidelijk werd dat als meisjes Jeugdbescherming zijn aangemeld en in de Koppeling komen, we eigenlijk te laat zijn.

Eerder signaleren

Als we willen voorkomen dat meisjes (en jongens) slachtoffer worden van loverboys, moeten we leren eerder te signaleren én weten hoe te handelen bij loverboyproblematiek.

Om professionals te helpen de signalen eerder op te merken, ontwikkelden Qpido van Spirit en de Jeugdbescherming Akademie de training ‘De bril op’.Ruth Schipper, programmaleider bij Spirit, nam op de conferentie een aantal interessante stellingen door met de aanwezigen. Die zetten een speciale bril van de training op als ze het eens waren met de stelling. De brillen bleven onaangeroerd bij de stelling “Alle wijkteams zijn voldoende in staat om loverboy problematiek te herkennen” en onderstreepten voor de aanwezigen dat wijkteams nauwer bij de aanpak betrokken moeten worden.

Het belang van tijdige signalering door professionals en anderen, waaronder ook scholen, werd nog eens extra helder door het indrukwekkende verhaal van een ex-loverboyslachtoffer. Zij vertelde over hoe zij terecht kwam in de wereld van loverboys, maar ook hoe ze haar leven weer op de rit heeft en zich nu inzet om meisjes voor te lichten en slachtoffers te helpen. Ze juicht de samenwerking in Amsterdam van harte toe en is ervan overtuigd dat we door de intensieve samenwerking tussen politie, zorg en onderwijs  kunnen voorkomen dat tienermeisjes in de handen vallen van mensenhandelaars. Zij benadrukte dat randvoorwaarde voor succesvol hulpverlenen een klik tussen professional en slachtoffer is.

Landelijk probleem

Ans van de Maat, sinds kort voorzitter directieteam Nederlands Jeugdinstituut, ging in op wat zij in het veld ziet op het gebied van mensenhandel/loverboyproblematiek en plaatste dit binnen een groter (landelijk) geheel. Ze is nauw betrokken bij de Commissie Azough die ervoor heeft gezorgd dat loverboyproblematiek meer op de politieke agenda is gekomen. Van der Maat concludeerde dat loverboys en slachtoffers iets is dat helaas in heel het land een probleem is. Veel gemeenten hebben hier nog te weinig aandacht voor en beseffen niet dat deze problematiek zich ook in hun stad afspeelt. Zij was onder de indruk van de aanpak en resultaten te Amsterdam en is blij met het convenant dat een grote stap voorwaarts betekent. Ze sprak de wens uit dat meerdere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen.

Lees ook het artikel door Jop van Kempen dat 18 mei in het Parool is verschenen.

 

 

 

Ben jij of ken je een slachtoffer van loverboys?  

Een loverboy verleidt een meisje met cadeaus en aandacht. Het meisje wordt verliefd. Hij maakt haar meer en meer afhankelijk van hem, en op slinkse wijze sluist hij haar vervolgens de prostitutie in. Loverboys zijn strafbaar en hun activiteiten vallen onder het artikel ‘Mensenhandel’ van het Wetboek van strafrecht. Lees hier hoe de politie je kan helpen.