Professionals

Akademie

Word beter in je werk.
Ontwikkel je als jeugdzorgprofessional met een training van Jeugdbescherming Akademie. Onze trainingen zijn zowel gericht op het ontwikkelen van methodiek en vaardigheden (kunde) als op het vergroten van vakinhoudelijke feiten (kennis). In ons hele aanbod is het centrale thema: Ieder kind blijvend veilig!

Over de Akademie

Iedere dag werken we met gezinnen. De ervaringen die we in ons werk opdoen, gebruiken we in onze praktijkgerichte trainingen, e-learnings, workshops, symposia en reflectiesessies.

We bieden onder andere trainingen aan op het gebied van:

  • FFP, onze manier van systeemgericht gericht werken (lees daar hier meer over)
  • Praten over veiligheid
  • Complexe scheidingen

In ons hele aanbod is het centrale thema: Ieder kind blijvend veilig!

Blijvende gedragsverandering

We vinden het belangrijk dat de resultaten van de trainingen ook daadwerkelijk worden verankerd binnen organisaties. Dit geeft de Jeugdbescherming Akademie een unieke positie in de markt: we bieden sterke producten die we zelf ontwikkelen en zorgen ervoor dat deze een blijvende organisatie- en gedragsverandering teweegbrengen. We geven opdrachtgevers, managers en professionals die werkzaam zijn in de jeugdzorg/-bescherming de tools die noodzakelijk zijn om blijvende gedragsverandering te realiseren.

Op maat

Wij bieden trainingen en veranderingstrajecten op maat. Samen met u bespreken we de knelpunten in de huidige situatie en stellen we concrete doelen op. Wat wilt u na de training bereikt hebben? De trainingen die wij u aanbieden zijn zowel gericht op het ontwikkelen van methodiek en vaardigheden (kunde) als op het vergroten van vakinhoudelijke feiten (kennis).

We werken met trainingen en veranderingstrajecten vanuit een leersituatie. Dat betekent dat er geen in beton gegoten trainingsprogramma ligt, maar dat de deelnemers vanuit hun dagelijkse praktijk mede bepalen welke training gegeven wordt. Op deze manier ontstaat een effectief bottom-up ontwikkelproces.

Intake

Voorafgaand aan de training voeren wij met u een intakegesprek over uw trainingswensen en stellen we een borgingsplan op voor de getrainde kennis en vaardigheden. Op deze manier sluiten we aan bij uw vraag en stemmen we af hoe we een blijvende gedragsverandering kunnen bewerkstelligen.

Onze visie is wel dat losstaande trainingen en gesprekken zonder goede inbedding niet zullen leiden tot een échte duurzame verandering in het werken aan de blijvende veiligheid van kinderen. Daarom adviseren wij vaak om de trainingen in combinatie te volgen.

Certificaties

Jeugdbescherming Akademie is CEDEO gecertificeerd en een groot deel van onze trainingen is geaccrediteerd. Deelnemers krijgen accreditatiepunten toegekend en een bewijs van deelname als zij actief aan de training hebben deelgenomen en, als dat van toepassing is, aan de borgingsopdrachten hebben voldaan. Ook is de Akademie  CRKBO geregistreerd.

Akademie

Contact

Wil je meer weten over ons trainingsaanbod? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij zijn te bereiken via:
E-mail: akademie@jeugdbescherming.nl

Sluiten

Solliciteren op Akademie

Sollicitatie