Gepubliceerd op 16-11-15

Akademie tegen kindermishandeling: gratis training risicotaxatie

Week tegen kindermishandeling

“Het belang van een goed risicotaxatie-instrument is heel groot in ons werk. Zeker voor een organisatie als Veilig Thuis. Tegelijk blijft het mensenwerk, en moet je altijd zorgen voor de juiste sturing en begeleiding, en waken voor normvervaging bij professionals. Voor kinderen is het heel belangrijk dat die beiden goed belegd zijn in de organisatie en begeleiding van medewerkers”
– Medewerker Veilig Thuis

Elke dag publiceren we over de trainingen die de Jeugdbescherming Akademie deze week gratis verzorgt in het teken van de week tegen kindermishandeling. Vandaag in de Akademie: de ARIJ: het risicotaxatie-instrument van Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Lees hieronder over de inhoud van de training, de reacties van deelnemers en hoe de training kan bijdragen aan jouw professionele bijdrage aan het terugdringen van het aantal kinderen (119.000) dat jaarlijks slachtoffer wordt van kindermishandeling. Jouw bijdrage doet ertoe!

Meer over de week tegen kindermishandeling? Kom in actie: lees hier wat je kunt doen!

Meer aandacht voor feiten in Risicotaxatie

maandag 16.11 ARIJ en SMG 011

Het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ) is het nieuwe risicotaxatieinstrument dat bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam (hierna Jeugdbescherming) gebruikt wordt. Met de ARIJ wordt de acute veiligheid van kinderen en jongeren en het risico op onveiligheid in de toekomst ingeschat.

De ARIJ is een van de meest concrete voorbeelden van samenwerking tussen de Akademie, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, en wetenschappelijke kennisinstituten. De ARIJ is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Terugblik op de training

Na afloop spraken we een van de deelnemers, zelf werkzaam bij Veilig Thuis. Hij deelde zijn ervaringen en observaties over de training. Zowel de positieve, als de vragen die hij aan de training overhield.

“Het was meer een voorlichting dan een training. […] Maar dat maakte het niet minder interessant. Het begin was flink wetenschappelijk met behoorlijk wat tabellen, wat tot veel vragen leidde onder de deelnemers. […] Het tweede deel werd concreter en ging het over het gebruik van de ARIJ in praktijksituaties.”

ARIJ is niet het enige risicotaxatie-instrument. Waarom dit nieuwe instrument dan?

“Het is in ieder geval goed om je te realiseren dat dit instrument nog in ontwikkeling is. Ook voor de medewerkers van Jeugdbescherming. Tegelijkertijd herken ik heel goed de worsteling met bestaande risicotaxatie-instrumenten, als ervaren medewerker in de jeugdzorg. In de training komt dit wel naar voren, maar we moeten hier scherp op blijven. Ook om normvervaging bij professionals te blijven voorkomen”

Maar waar zit dan de verbetering in de ARIJ ten opzichte van bestaande instrumenten?

“Het voordeel van de ARIJ is, dat je risicotaxatie aantoonbaar meer doet op basis van feiten en je bent minder afhankelijk van de interpretatie van een medewerker. Dat is een mooie ontwikkeling. […] Wat ik er heel goed aan vind, is dat je de situatie beoordeelt waarin kinderen opgroeien. De ARIJ voorkomt dat de hulpverlener denkt: ‘ach ze bedoelen het goed.’ Nee, feiten en daarop inschatten of het kind veilig is of niet en daar je plan op aanpassen.”

Meer weten over de ARIJ of zelf een training volgen?

Voor meer informatie kan je de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22 of e-mailen via jeugdbeschermingakademie@jbra.nl. Of kijk welke trainingen de Akademie op dit moment biedt.