Gepubliceerd op 10-05-17

9 juni: Regiobijeenkomst waarheidsvinding i.s.m. het LOC

Waarheidsvinding is een thema dat regelmatig gekenmerkt wordt door strijd en onbegrip. Dat staat gezinnen en professionals in de weg om te doen wat we eigenlijk allemaal willen: zorgen dat kinderen en jongeren zich veilig kunnen ontwikkelen. Daarom vinden wij het noodzakelijk om met dit thema aan de slag te gaan.

Op 9 juni 2017 organiseert het Landelijk Ouder Comité (LOC) onder het gastheerschap van Jeugdbescherming Regio Amsterdam de eerste van een reeks regionale bijeenkomsten over waarheidsvinding in de jeugdbescherming en het jeugdrecht.

Onze ambitie is hoog: we willen de mensen uit de praktijk gelegenheid bieden om ervaringen te delen. Zowel jongeren, ouders, professionals, beleidsmedewerkers als experts. Het delen van ervaringen lukt als mensen mogen vertellen wat ze op het hart ligt en tegelijkertijd bereid zijn om te luisteren naar wat anderen te zeggen hebben. We hopen dat het ook lukt om lokale afspraken te maken voor verbeteringen en serieuze suggesties te doen voor de aanpassing van beleid en regelgeving.

Om zeker te zijn dat we het over de praktijk hebben, vragen we alle genodigden die vanuit beleid betrokken is om iemand mee te nemen die vanuit zijn of haar organisatie een link heeft naar de praktijk.

Vanwege de beperkte capaciteit is de bijeenkomst voor genodigden. Ben je een professional in de jeugdzorg (in de regio Noord Holland en Midden Nederland), een ouder of jongere en wil je meepraten over dit thema, stuur dan een mail naar Thomas van Andel. Dan proberen we te zorgen dat je erbij kunt zijn.