Gepubliceerd op 04-07-17

Jeugdzorg Nederland en vakbonden ondertekenen nieuwe CAO Jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland en de vakbonden, FNV, CNV en FBZ, ondertekenden 30 juni jl. de nieuwe cao Jeugdzorg. De leden van Jeugdzorg Nederland stemden de dag ervoor in met het akkoord dat de onderhandelaars eind vorige maand sloten.

In het nieuwe cao-akkoord is o.a. een stapsgewijze loonstijging van 1,65% op 1 juli 2017 en 2% op 1 juli 2018 overeengekomen. Bovendien is afgesproken dat werkgevers en werknemers op organisatieniveau afspraken maken over verhoging van het werkplezier en vermindering van de werkdruk.

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.