Gepubliceerd op 20-11-15

Akademie tegen kindermishandeling: gratis training ‘Allemaal jeugdbeschermers?’

Week tegen kindermishandeling

“We zijn teruggegaan naar de objectieve en subjectieve signalen van kindermishandeling. Wat in de onderbuik zit moet je verder onderzoeken, zodat het bespreekbaar wordt. En dat proberen om te zetten naar objectieve signalen. Ook in het gesprek met de ouders.
–   Laila Hajioui, trainer Jeugdbescherming

Elke dag publiceren we over de trainingen die de Jeugdbescherming Akademie deze week gratis verzorgt in het teken van de week tegen kindermishandeling. Dinsdag in de Akademie: Allemaal jeugdbeschermers? Over het (h)erkennen van kindermishandeling of de voortekenen ervan, en de spanning tussen persoonlijke afwegingen en professioneel handelen.

Lees hieronder over de inhoud van de training, de reacties van deelnemers en hoe de training kan bijdragen aan jouw professionele bijdrage aan het terugdringen van het aantal kinderen (119.000) dat jaarlijks slachtoffer wordt van kindermishandeling. Jouw bijdrage doet ertoe!

Meer over de week tegen kindermishandeling? Kom in actie: lees hier wat je kunt doen!

11

Als we signalen van kindermishandeling niet met zijn allen oppikken, dan blijft de situatie gehandhaafd

Vanuit de transitie is de focus op kinderen en jongeren die opgroeien in onze maatschappij enorm toegenomen en verscherpt. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 1 op de 30 kinderen onveilig opgroeien, omdat er sprake is van kindermishandeling. Het duurt gemiddeld 8 jaar voordat er hulp komt in gezinnen waar de kinderen risicovol opgroeien.

Iedere professional komt in aanraking met dergelijke gezinnen waarin dit gebeurt. Hoe kan je de signalen herkennen, hoe kan je ze bespreken en hoe kan je verder handelen? In deze workshop vertelden we over de definitie van kindermishandeling, het signaleren ervan en de Wet Meldcode.

Terugblik op de training

Bij uitzondering geen interview, maar een terugblik van trainer Laila:

“De deelnemers waren oprecht geïnteresseerd. Een gemotiveerde groep die echt meer over het onderwerp kindermishandeling wil weten en hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Ik merkte bij veel van de deelnemers dat ze hier vooral aankwamen met eigen ervaringen, en vragen hoe te handelen in situaties die ze zelf  tegenkomen. Dat maakte het eenvoudig om verbanden te leggen tussen de theorie en de dagelijkse praktijk.”

Kindermishandeling herkennen en daar adequaat op handelen is vooral ook een kwestie van oefening en herhaling. Een flink deel van de workshop bestond dan ook uit praktische oefeningen.

“We deden een vormenspel. Over vormen van kindermishandeling en ook prioriteren. Zo discussieerden we over een kind dat in de winter met alleen een regenjackie naar school fietste. Je ziet dan goed hoe tussen professionals de verschillen ontstaan in het herkennen en prioriteren van kindermishandeling. Waar de een bij dit kind zegt: ‘dat zou voor mij geen signaal zijn, zegt de ander ‘ik kom dit in de dagelijks praktijk helaas te vaak tegen.’

Wat hebben de professionals aan deze training gehad? En waarom is deze training zo relevant voor een breder publiek?

“Er zit zoveel hulpverlening om kinderen heen, en toch nog groeien er heel veel onveilig op. Als mensen dit niet oppakken, dan blijft de situatie gehandhaafd. En dat is onacceptabel. Ik wilde ook laten zien dat het heel vaak begint met hoe je hier persoonlijk instaat. Dit als tegenhanger van je professionele rolopvatting. Persoonlijke (morele) afwegingen wegen vaak vijf keer zo sterk hoe je handelt. Dat maakt soms dat we te lang aanmodderen uit empathie voor een gezin of bijvoorbeeld ouders. En juist met deze training wil ik helpen om de professionele rolopvatting meer naar voren te halen.”

Meer weten over Allemaal Jeugdbeschermers of zelf een training volgen?

Voor meer informatie kan je de Jeugdbescherming Akademie bellen op 020 487 82 22 of e-mailen via jeugdbeschermingakademie@jbra.nl. Of kijk welke trainingen de Akademie op dit moment biedt.