Gepubliceerd op 01-01-70

2 – 4 oktober vond in Den Haag een internationaal congres plaats van de International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN). Jeugdbescherming (Inge Busschers) gaf een (poster)presentatie over haar onderzoek naar de uitvoering van het Intensief Systeemgericht Casemanagement. De probleemstelling is in hoeverre het gezinsmanagers in de praktijk lukt om te focussen op kindveiligheid en tegelijkertijd met het hele gezin(systeem) in de kamer te werken. Uit onderzoek bij andere organisaties blijkt namelijk dat systeemgericht werken in multiprobleem gezinnen (nog) niet eenvoudig is en de kans bestaat dat professionals zich (te) veel focussen op opvoeders en hun problematiek, terwijl de veiligheid van de kinderen centraal moet staan. Lees hier het hele artikel: