Gepubliceerd op 07-10-15

Workshop vechtscheidingen op ‘Voor de Jeugd Dag’ goed bezocht

Op maandag 5 oktober 2015 organiseerden de ministeries van VWS, VenJ en de VNG voor de derde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ in de Westergasfabriek te Amsterdam. Ook Jeugdbescherming Regio Amsterdam was vertegenwoordigd. Twee trainers van onze Jeugdbescherming Akademie gaven een workshop over vechtscheidingen. Uit het overweldigende aantal aanmeldingen bleek weer hoe hoog het thema op de agenda’s staat.

Echtscheidingen kunnen tot emotioneel zware loyaliteitsconflicten leiden bij kinderen en een gezonde ontwikkeling behoorlijk in de weg staan. Helaas neemt het aantal kinderen dat hiermee te maken krijgt al jaren toe. En voor de kinderen die ermee te maken kregen neem je de effecten niet makkelijk meer weg. Hoe praat je hier met bijvoorbeeld kinderen over? Of hoe zorg je dat kinderen daadwerkelijk kunnen aangeven wat zij voelen en wat zij vinden? Het blijkt in de praktijk voor ouders – maar ook de hulpverleners – een verre van eenvoudige opgave. Ook niet als beide partijen goede intenties hebben.

Ketenaanpak
Op basis van onze ervaringen en de onderzoekgegevens is er door Jeugdbescherming Akademie een training ontwikkeld, waardoor hulpverleners beter in staat zijn om uit de strijd te blijven en ervoor te zorgen dat de stem van de kinderen gehoord wordt. Hulpverleners die aan deze trainingen hebben deelgenomen zijn enthousiast en daarom vinden we een actieve rol moeten spelen om de kennis in het veld te vergroten en samen met netwerkpartners zorg te dragen voor een ketenaanpak.

Meer weten?
Als je meer wilt weten of leren over hoe vechtscheidingen tegen te gaan, wie weet is de speciale workshop in de Week tegen Kindermishandeling wat voor je. Jeugdbescherming Akademie biedt deze, en andere workshops in deze week gratis aan voor professionals en partners.

Voor contact en meer informatie over trainingen en symposia, zie onze Akademie.