Gepubliceerd op 26-04-16

1 jaar nieuw jeugdstelsel Amsterdam

Driemaal per jaar informeert het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad van Amsterdam in een bestuursrapportage over de voortgang van het nieuwe jeugdstelsel. Op 19 april 2016 heeft het college de ‘3e bestuursrapportage 2015 Nieuwe jeugdstelsel Amsterdam’ vastgesteld. Deze 3e Bestuursrapportage gaat over heel 2015 en is aan de orde in de raadscommissie Jeugd en Cultuur op 12 mei 2016.

Van de 3e Bestuursrapportage is ook een toegankelijke en verkorte versie gemaakt (verslag 1 jaar jeugdstelsel Amsterdam). In die versie staat een aantal interviews met instanties opgenomen die werkzaam zijn voor Amsterdam. Zo ook met Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Onze collega Michael Ayeb, gezinsmanager, vertelt over de ervaringen van Jeugdbescherming (zie pagina 16/17).
jeugdstelselamsterdam

(bron foto: amsterdam.nl)